Välkommen!

Mitt namn är Malene Kroon och jag är legitimerad psykolog. Jag erbjuder psykoterapi på en mottagning i Göteborg, eller digitalt. 

 

Psykoterapi kan vara aktuellt för dig som önskar ökad förståelse för dig själv eller vill ha hjälp till förändring utifrån problem med känslor, tankar eller beteenden. Jag jobbar främst utifrån metoden ISTDP som är en  psykodynamisk känslofokuserad metod, men där även ångest, kroppsliga reaktioner och det relationella ofta har stort fokus.

Psykoterapi


Psykoterapi kan vara hjälpsamt för många olika problem. Ofta är de känslorelaterade och hindrar människor från att leva livet så som de önskar.


Det finns många olika anledningar till att vilja söka terapi.

ISTDP


Intensive short-term dynamic psychotherapy är en känslofokuserad terapimetod som brukar omnämnas som modern psykodynamisk terapi. Den har växande forskningsstöd och anses verksam inom flera olika problemområden.


Om mig


Jag är legitimerad psykolog och har flera års erfarenhet av arbete med psykologisk behandling med vuxna och ungdomar. Jag är utbildad inom både psykodynamisk terapi och KBT, och har HBTQ-kompetens. Jag strävar efter att individuellt anpassa varje möte.